Elektrodové materiály a elektrolyty pro hliníko-iontové akumulátory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce představuje úvod do aktuální tematiky hliníko-iontových akumulátorů, které by se v budoucnu mohly stát dostupnou alternativou na poli elektrochemických zdrojů energie. Práce úvodem představuje základní princip funkce hliníko-iontových akumulátorů a jejich výhody, které jsou motivací pro další výzkum v této oblasti. Hlavním obsahem teoretické části je pojednání o současném stavu a směřování výzkumu v oblasti vhodných elektrodových materiálů a elektrolytů pro tento typ akumulátorů. Experimentální část je jednak věnována přípravě katodových materiálů na bázi uhlíku, přípravě elektrolytu a sestavení elektrodových cel, v následující části jsou pak vyhodnocena měření a jsou stručně diskutovány dosažené výsledky s přihlédnutím k vlivům působícím během měření.
This bachelor thesis presents a topic of aluminum-ion batteries, which have recently attracted great attention owing to their good electrochemical performance and possible use in commercially produced electronics. The paper introduces the basic principles of the function of aluminum-ion accumulators and their advantages, which are a main motivation for further research. The main feature of the theoretical part is an overview of the current state of research on suitable electrode materials and electrolytes for this type of accumulators. The experimental part is focused on the preparation of several carbon-based cathode materials, preparation of the IL-type electrolyte and subsequent cell assembly. The obtained results are evaluated and briefly discussed, taking into account the effects of the cell components and other factors.
Description
Citation
BENEŠOVÁ, P. Elektrodové materiály a elektrolyty pro hliníko-iontové akumulátory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (předseda) doc. Ing. Marie Sedlaříková, CSc. (místopředseda) Ing. Martin Adámek, Ph.D. (člen) Ing. Kristýna Jandová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Vyroubal, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Studentka seznámila státní zkušební komisi s cíli a řešením závěrečné vysokoškolské práce a zodpověděla otázky a připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO