Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti ALSTOM s.r.o. v letech 2009 až 2013. Bakalářská práce popisuje celou řadu metod, jak hodnotit finanční zdraví společnosti zabývající se tepelnou energetikou. V teoretické části práce jsou popsány jednotlivé analýzy, které jsou použity k hodnocení finanční situace a také jejich metody. V praktické části je představena analyzovaná společnost, interpretovány a vyhodnoceny výsledky finanční analýzy včetně návrhů na zlepšení dané finanční situace.
Bacherol´s thesis analyzes ALSTOM s.r.o. financial situation between years 2009 – 2013. Bacherol´s thesis describes range of methods how to analyze financial helth of thermal energy company. In theretical part of thesis there are described particular analysis used for financial situation evaluation and used methods. Practical part of thesis introduces analyzed company and subsequently there are financial analysis results interpretated and evaluated including suggestions for financial situation improving.
Description
Citation
HAMZOVÁ, M. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc. (předseda) doc. Ing. Jitka Kloudová, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Ing. Zuzana Křížová, Ph.D. (člen) JUDr. Dalibor Vaigert (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
otázka vedoucího práce - zodpovězeno otázka oponenta práce - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO