Energetický management inteligentních budov s vazbou na OZE

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá vytvořením virtuální budovy řízené programovatelným automatem Foxtrot, využívající ke svému napájení i obnovitelné zdroje energie a k chodu systém úspory energie v budovách. Práce se skládá ze dvou částí. První část se zaměřuje na teoretický rozbor inteligentních budov a obnovitelných zdrojů. Druhá část je praktická, zabývá se práci s programovatelným automatem Foxtrot, ekonomickou výhodností systému energetické úspory a samotnou realizací virtuální budovy.
This thesis deals with modelling of virtual building controlled by PLC Foxtrot and using renewable power sources and building energy management system. The paper is composed from two parts. First part is focused on theoretical analysis of smart buildings and renewable power sources. Second part is practical and it’s focused working with PLC Foxtrot, economic benefits of the energy saving systems and on realization of a virtual building.
Description
Citation
MICHÁLEK, J. Energetický management inteligentních budov s vazbou na OZE [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) doc. Ing. Ilona Lázničková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Radil, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-15
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Energetický management inteligentních budov s vazbou na OZE. S posudky seznámili komisi vedoucí práce Ing. Bátora a oponent Ing. Radil. Doc. Topolánek položil dotaz ohledně grafu úspor ročních plateb za elektřinu, student nejasnosti vysvětlil. Dále byl položen dotaz na důvod zvolení vybraných řídících systémů elektroinstalace pro zkoumaný objekt, student odpověděl. Na otázku ohledně tarifů za elektřinu student reagoval. Ing. Radil položil dotaz na velikost spotřeby objektu vzhledem ke zvolenému tarifu, na který student odpověděl. Následně byl student požádán o doporučení pro vhodný výběr řídícího systému, na což odpověděl. Prof. Toman se zeptal na životnost inteligentních systémů, student reagoval.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO