Návrh změn motivačního programu vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu stávajícího motivačního programu společnosti ČSAD Žamberk s.r.o. Dále na základě provedených šetření navrhuje reálné změny současného motivačního programu tak, aby zvýšil efektivnost pracovní výkonnosti, zlepšil stávající firemní kulturu a zvýšil celkovou spokojenost zaměstnanců.
The bachelor´s thesis deals with analysis of contemporary motivation program in ČSAD Žamberk s.r.o. company. Also it suggests realistic changes of contemporary motivation program on the basis made investigation, to increase effectiveness of working efficiency, to improve contemporary company culture and to increase overall satisfaction of employees.
Description
Citation
KARLÍKOVÁ, J. Návrh změn motivačního programu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Svirák, Ph.D. (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2011-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO