Řídicí jednotka dvouosého anténního rotátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem řídící jednotky pro dvouosý anténní rotátor s dvěma střídavými motory. V práci jsou vysvětleny principy komunikace mikroprocesoru s PC přes rozhraní USB, získání informace o natočení hřídele motoru pomocí obvodu AS5040, ovládání a změna otáčení střídavých motorů pomocí „H-můstku“.
This bachelor thesis deals about design of control unit for biaxial antenna rotator with two AC motors. We explain principle communication microchip with PC over USB interface, check position of motor`s shaft with IC AS5040, direction and change rotation AC motors with “H-bridge”.
Description
Citation
TOMÁNEK, J. Řídicí jednotka dvouosého anténního rotátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Jiří Rozman, CSc. (člen) Ing. Tomáš Urbanec, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Povalač, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Pavel Horský (člen) Ing. Jan Šístek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO