Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Předložená diplomová práce se zabývá řešením problému obvodů budících polovodičové lasery. V úvodu práce je rozebrána problematika polovodičových laserů a jsou zde popsány jejich základní vlastnosti. Dále je popsán princip funkce laserových diod a rozebrány možnosti jejich buzení. Práce je zaměřena na buzení polovodičového laseru pomocí stejnosměrného a modulačního proudu. Je zde navrhnuto a popsáno několik obvodů. U těchto obvodů je provedena simulace. Obvod s nejlepšími výsledky byl realizován a odměřen v laboratoři.
This master´s thesis deals with a solution of the driving circuits of semiconductor laser. In the beginning of the thesis there is an analysis of semiconductor lasers and its characteristics. Then the principle of laser diodes and its excitation is described. This thesis is focused on semiconductor laser excitation through the use of direct and modulating current. Several circuits are described, designed and simulated. The best resulting circuit is realized and measured in the laboratory.
Description
Citation
CHLACHULA, F. Budič polovodičového laseru pro 1Gbit/s [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Jiří Svačina, CSc. (předseda) prof. Ing. Aleš Prokeš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Prokopec, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Lukeš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Dr. Ing. Josef Punčochář (člen) Ing. Zuzana Krajčušková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Student referuje o své diplomové práci a seznamuje komisi s dosaženými výsledky. Čtou se posudky vedoucího a oponenta diplomové práce. Student odpovídá na dotazy oponenta. Probíhá rozprava o diplomové práci. Student reaguje na otázky a připomínky členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO