Bezpečnost vybraného typu obráběcího stroje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce zpracovává bezpečnostní požadavky na elektroerozivní obráběcí stroj v souvislosti s legislativou Evropské unie a navazující legislativou České republiky. Všechny požadavky jsou utříděny za pomocí systémového rozboru. Relevantní harmonizované normy jsou závěrem zpracovány pomocí požadavkového listu, který je na daný stroj aplikován.
The bachelor's thesis deals with safety requirements for an electro-erosion machine tool in connection with the legislation of the European Union and the related legislation of the Czech Republic. All requirements are sorted using system analysis. The relevant harmonized standards are finally processed using the checklist, which is applied to the machine.
Description
Citation
HOŘÍNOVÁ, V. Bezpečnost vybraného typu obráběcího stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kvalita, spolehlivost a bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Dr. Ing. Daniel Prostredník, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Houška, Ph.D. (člen) Ing. Luboš Kotek, Ph.D. (člen) Ing. Daniel Zuth, Ph.D. (člen) Ing. Jan Augste, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2020-07-15
Defence
Studentka seznámila členy komise se svou závěrečnou prací na téma: „Bezpečnost vybraného typu obráběcího stroje“. Studentka bez váhání odpověděla na otázky oponenta se všemi náležitostmi.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO