Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
V textu je popsán morfologický analyzátor češtiny, který využívá slovníkový přístup. Slovník je uložen pomocí deterministického konečného automatu. Další část textu je zaměřena na analýzu číslovek, a to zejména na získávání numerických hodnot, které reprezentují. Vedle analýzy slov je nastíněna podpora pro generování vazeb mezi základními tvary.
We describe morphemic analyser using dictionary approach. Dictionary is saved as deterministic finite state automata. Another part of text deals with analysis of numerals, especially retrieving numeric value from that words. Besides the analysis there is description of generating word-formation relationships in this work.
Description
Citation
ČERNÝ, S. Morfologický analyzátor pomocí konečných automatů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-10
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO