Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Předmětem bakalářské práce „Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku“ je popis a hodnocení finančního řízení ve středně velké stavební společnosti. První část se v teoretické rovině zaobírá strukturou podnikového financování, finanční analýzou a definicí finančního plánování. V druhé části se aplikují teoretické poznatky do praxe. Nejprve je provedena finanční analýza stavebního podniku, která je pomocí vhodně vybraných ukazatelů vyhodnocena. Na základě evaluace analýzy je navržen plán financování pro nadcházející hospodářské období.
The subject of the bachelor’s thesis "Possibilities for Financing of Individual Activities in the Construction Company" is a description and assessment of financial management in a medium sized construction company. The first part deals with the theoretical structure of corporate finance, financial analysis and the definition of financial planning. The second part applies the theoretical knowledge into practice. First, the financial analysis of the construction company is performed, which is then evaluated using appropriately chosen parameters. Based on the evaluation of the analysis, a financing plan is proposed for the upcoming fiscal period.
Description
Citation
SOLNICKÝ, M. Možnosti financování jednotlivých činností ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management stavebnictví
Comittee
Date of acceptance
2012-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO