Optimalizace algoritmů pro zpracování obrazu v C++ pomocí šablon

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá optimalizací algoritmu AdaBoost pro zpracování obrazu v C++ pomocí šablon. Zaměřuje se především na efektivní vyhodnocení Haarových příznaků pevné velikosti. Je zde porovnána rychlost detekce při klasickém a šablonovém vyhodnocení příznaků. Celá aplikace je vytvořena pomocí jazyka C++ s vyuţitím grafické knihovny OpenCV a knihovny TinyXML a je testována v prostředí operačního systému Windows XP.
Bachelor's thesis deals with image processing algorithm AdaBoost optimalization using C++ templates. Head aim of this thesis is effective evaluation of Haar Features with constant size. It also compares speed of feature detection on classical and template evaluation. The computer programme was written in C++ programming language using OpenCV graphic library and TinyXML library. Application was created and tested under Windows XP operating system.
Description
Citation
ČEPL, R. Optimalizace algoritmů pro zpracování obrazu v C++ pomocí šablon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO