Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problémem technologií vytavování voskového modelu spojených s výrobou přesných odlitků (technologie “ztraceného vosku“). Na základě literární studie byla vytvořena rešerše zaměřená na nejmodernější zařízení a technologie v oblasti vytavování voskového modelu. Práce také zahrnuje dokončovací operace a recyklaci voskových směsí.
The bachelor thesis deals with the problem of de-waxing technologies connected with the production of investment castings (“lost wax” technology). Based on the study of the latest literature the most modern techniques of de-waxing are describe in this thesis. In the work is also mentioned recycling and reconstituting of the used waxes.
Description
Citation
ŠMÍD, M. Technologie vytavitelného modelu v současnosti - vytavování vosků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Milan Horáček, CSc. (předseda) prof. Ing. Jaroslav Čech, CSc. (místopředseda) Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. (člen) doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D. (člen) Ing. Martin Svadbík, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Bouška (člen)
Date of acceptance
2010-06-21
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO