Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti, kterými lze financovat dlouhodobý majetek. Obsahuje teoretické vymezení pojmů a finanční analýzu konkrétní společnosti. Dle této analýzy je stanoven návrh, jaké financování je pro danou společnost nejvýhodnější při pořízení určitého majetku.
This bachelor thesis is focused on the possibilities, that can finance long-term assets. It contains a theoretical definition of terms and financial analysis of a particular company. Based on this analysis is created a proposal, how to finance the acquisition of specific long-term asset.
Description
Citation
ŘEHOŘOVÁ, I. Možnosti financování pořízení dlouhodobého majetku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Svirák, Dr. (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Jana Gláserová, Dr. (člen)
Date of acceptance
2018-06-21
Defence
otázky oponenta: zodpovězeno otázky vedoucího: zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO