Analýza komunikace při realizaci VoIP spojení

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-01-26
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
International Society for Science and Engineering, o.s.
Abstract
This article describes a detailed analysis of all network communication implemented VoIP connection of an experimental workplace. Workplace served for the voice transmission over data networks according to H.323, SIP and Cisco architectures. For the analysis of communication between the various elements in the implementation of voice connections were used Wireshark and Observer. There is a clear statement given detailed information of each packet and connection diagrams.
Tento článek popisuje podrobnou analýzu veškeré síťové komunikace realizovaných VoIP spojení experimentálního pracoviště. Pracoviště sloužilo pro přenos hlasu v datových sítích podle architektur H.323, SIP a Cisco. Pro analýzu komunikace mezi jednotlivými prvky při realizaci hovorového spojení byly použity protokolové analyzátory Wireshark a Observer. Je zde uveden přehledný výpis detailních informací jednotlivých paketů a diagramy sestavených spojení.
Description
Citation
Elektrorevue. 2009, vol. , č. , s. 1-11. ISSN 1213-1539
http://www.elektrorevue.cz/
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
(C) 2009 Elektrorevue
DOI
Collections
Citace PRO