Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí

but.committeeprof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. (předseda) doc. Ing. Milan Nič, CSc. (člen) JUDr. Miroslav Kledus (člen) doc. Ing. Robert Kledus, Ph.D. (člen) Ing. Karel Abraham (člen) prof. Ing. Miloš Mařík, CSc. (člen) doc. Ing. Lubomír Mikš, CSc. (člen) Prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová (člen)cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programSoudní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorTelec, Ivocs
dc.contributor.authorKulil, Vladimírcs
dc.contributor.refereeMikš, Lubomírcs
dc.contributor.refereeAbraham, Karelcs
dc.contributor.refereeMatějka, Liborcs
dc.date.accessioned2021-11-23T00:05:39Z
dc.date.available2021-11-23T00:05:39Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractPředmětem dizertační práce je návrh způsobu ocenění zvláštních vlivů, které působí na cenu nemovitostí. Jedná se o návrh postupů pro praktické oceňování tohoto nehmotného majetku a jsou navrženy jeho definice. Zvláštními vlivy jsou zejména jméno, historická hodnota, design, kvalita dispozice, aspekty bezpečnosti, dostupnosti, přítomnosti konfliktních skupin obyvatelstva v nemovitosti nebo blízkém okolí a poloha. Hodnotu zvláštních vlivů lze vypočítat jako rozdíl mezi hodnotou obvyklou a věcnou hodnotou majetku bez koeficientů prodejnosti. Pro ocenění cenou zjištěnou podle cenového předpisu je v rámci disertační práce navržena úprava některých paragrafů zákona o oceňování majetku č. 151/1997 Sb. a provádějící vyhlášky tohoto zákona v aktuálním znění. Součástí metodiky je všeobecný návrh způsobu rozdělení majetku na hmotnou a nehmotnou část. Ve věci konkrétního postupu při výpočtu cen nemovitostí je v práci popsán postup pro ocenění zvláštních vlivů. Je navržena forma součtové matice zahrnující tyto vlivy. Cena v jednotlivých metodikách pro ocenění majetku se upraví o přiměřenou výši odhadnutého vlivu. Pro nemovitosti na území České republiky se využijí i koeficienty prodejnosti Kp podle cenového předpisu s ohledem na jejich vývoj v historických statistikách.cs
dc.description.abstractThe subject matter of this dissertation thesis is a proposal for a method of valuation of special effects that with impact on real estate prices. It deals with proposed procedures for valuation of intangible assets, and definitions of such property. Special effects are in particular name, historical value, design, quality of layout, security aspects, accessibility, conflictful groups of inhabitants in or near the property, and location. The value of special effects can be calculated as the difference between usual value and the material value of such property without coefficients of merchantability. For appraisal by official price, the thesis suggests to amend certain provisions and sections of the Act on Property Valuation No. 151/1997 Coll., and the implementing regulation of this Act, as amended. Part of the methodology is a general proposal for a method how to divide the assets into tangible and intangible part. As concerns the concrete procedure when calculating real estate prices, the thesis specifies procedure for special effects valuation. A form of cumulative matrix comprising all such effects has been drafted. Prices in single methodologies for assets valuation has to be adjusted by reasonable quantity of impact. For real estate on the territory of the Czech Republic will be used also coefficients of merchantability Kp in accordance with the price regulation considering their development in historical statistics.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKULIL, V. Zvláštní vlivy působící na cenu nemovitostí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. .cs
dc.identifier.other50769cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6126
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectZvláštní vlivycs
dc.subjectcena nemovitostícs
dc.subjectnehmotný majetekcs
dc.subjectgoodwillcs
dc.subjectbadwillcs
dc.subjectkoeficienty prodejnosti.cs
dc.subjectSpecial effectsen
dc.subjectprice of real estateen
dc.subjectintangible assetsen
dc.subjectgoodwillen
dc.subjectbadwillen
dc.subjectcoefficients of merchantability.en
dc.titleZvláštní vlivy působící na cenu nemovitostícs
dc.title.alternativeSpecial influences affecting the price of real estateen
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2013-10-08-17:05:56cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid50769en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.23 01:05:39en
sync.item.modts2021.11.22 23:56:09en
thesis.disciplineSoudní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrstvícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 7
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
614.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-stanovisko skolitele.pdf
Size:
178.19 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-stanovisko skolitele.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Doc. Miks oponentni posudek.pdf
Size:
871.39 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Doc. Miks oponentni posudek.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-Ing. Abraham oponentni posudek.pdf
Size:
1.3 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-Ing. Abraham oponentni posudek.pdf
Collections