Měření vlastností ultrazvukového zobrazovacího systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení procesu zobrazení z hlediska rozlišovací schopnosti ultrazvukové sondy. V rámci práce byla navržena metoda měření odezvy na bodový zdroj (PSF) a metoda měření odezvy na čarový zdroj (LSF). Data byla naměřena na ultrazvukovém zobrazovacím systému GE VingMed System FiVe. Naměřená data byla zpracována v programovém prostředí Matlab. Byly stanoveny základní hodnotící parametry prostorové rozlišovací schopnosti – axiální, laterární a transverzální rozlišení.
This diploma thesis deals with the displaying process evaluation from the resolution capabilities of the ultra-sonic probe point of view. As a part of the thesis a method for measuring the response from point spread function (PSF) and method for measuring the response from linear spread function LSF were designed. Collected data were processed in the Matlab environment. Basic evaluation parameters of the space resolution capabilities were set and used – axial, lateral and traversal resolution.
Description
Citation
WOLF, J. Měření vlastností ultrazvukového zobrazovacího systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínské a ekologické inženýrství
Comittee
doc. Ing. Aleš Drastich, CSc. (předseda) prof. Ing. Jiří Jan, CSc. (místopředseda) Ing. Karel Jehlička, CSc. (člen) doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (člen) Ing. Jaromír Cmíral, DrSc. (člen) Ing. Zoltán Szabó, Ph.D. (člen) doc. MUDr. Václav Chaloupka, CSc. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Doc. Drastich. Prostorové rozlišení. Student zodpověděl s pomocí. Ing. Cmíral. Korelace naměřených dat. Student zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO