Vliv povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá vlivem povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce. V úvodu této práce je vysvětleno, proč se povrchové úpravy používají a jaké jsou současné nároky na rozvoj výrobních technologií. Dále jsou zde popsány nejpoužívanější povrchové úpravy kovů, které se v současné době velmi často vyskytují. V další části práce je rozděleno tváření na plošné a objemové a jsou zde popsány jednotlivé typy těchto druhů tváření, jako je střihání, ohýbání, tažení, atd. Na konci práce je popsána spolupráce s firmami Hettich ČR, k.s. a Tokoz a.s.
This thesis examines the influence of surface treatments on the quality of molded parts. At the beginning of this work explains why the finish and what are the current demands on the development of manufacturing technologies. It further describes the most common surface treatment of metals, which are currently very often occur. The next section is divided into forming the surface and volume and describes the different types of species-forming, such as cutting, bending, drawing, etc. At the end of the work described cooperation with the Hettich ČR, k.s. and Tokoz, a.s.
Description
Citation
OKURKA, D. Vliv povrchových úprav na kvalitu tvářeného dílce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Kudělka, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Heinz Neumann, CSc. (člen) doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. (člen) Ing. Evžen Vyplašil, CSc. (člen) doc. Ing. Ladislav Čelko, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-21
Defence
Diplomant seznámil komisi s experimentální částí a závěry diplomové práce. Zodpověděl připomínky a dotazy oponenta. Dotazy komise k DP: Jak se projeví žárové zinkování na struktuře oceli? Jaké zinkování použijete pro přesné součásti? Jak působí fosfátování na koeficient tření?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO