Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat ekonomické ukazatele podniku Honeywell s.r.o. Propojuje finanční analýzu se statistickými metodami. Pomocí finanční analýzy hodnotí současný stav podniku. Díky statistickým metodám predikuje vývoj jednotlivých ukazatelů na následující rok.
Bachelor’s thesis aims to analyze economic indicators of Honeywell Company. It interconnects financial analysis with statistical methods. With the use of financial analysis, it asses the current state of the company. And thanks to statistical methods it predicts the future progress of development of the economic indicators for the next year.
Description
Citation
HORÁK, M. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vojtěch Bartoš, Ph.D. (předseda) Ing. Petr Bačík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (člen) Ing. Vladimíra Bayerová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zemánková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
otázky vedoucího: zodpovězeno otázky oponenta: zodpovězeno další otázky: dr. Bačík: analýza nákladů na jednotlivé zboží a vyloučit ty nerentabilní - zodpovězeno částečně doc. Bartoš: poznámka k úpravě grafů; v letech 2012 a 2013 jaktože se významně liší finanční indexy IN05 a Altmannův index - zodpovězeno částečně dr. Zemánková: VH v posledním roce - zodpovězeno částečně
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO