Technologie výroby náhradního dílu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou výrobou náhradního dílu „rohatka“ pro kusovou výrobu. Práce obsahuje rozbor technologičnosti originálního dílu, návrh konstrukce náhradní součásti a obráběcích metod pro její zhotovení, technologický postup výroby součásti a experimentální ověření výroby 3 kusů na konvenčních obráběcích strojích.
This bachelor thesis describes the design and manufacture of spare part „a ratchet wheel“ for piece production. Thesis contains analysis of technogical original part, construction design of spare part and machining methods for its production, technological process of production and experimental verification of the production of 3 pieces on conventional machine tools.
Description
Citation
PŘIVŘEL, V. Technologie výroby náhradního dílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Proč uvádíte materiál držáku nástroje? 2. Složení slinutých karbidů. 3. Technicko-ekonomické hodnocení. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO