Vliv řezné rychlosti a dalších parametrů na jakost řezné plochy při řezání slitin hliníku vodním paprskem

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této práce je seznámení s relativně novou technologií dělení materiálu. Jedná se o dělení materiálu vodním paprskem a následné porovnání výhod a nevýhod s řezáním pomocí laseru a řezání plazmou. Dále je pak pozornost věnována parametrům ovlivňujícím kvalitu povrchu a to zejména rychlosti posuvu paprsku a tloušťce děleného materiálu. Tyto dva parametry jsou zhodnoceny a je k nim přidána fotodokumentace daného uřezaného materiálu.
The main goal of this work is to get known with this new technology of division material. That means dividing material with water beam and its consecutive comparing of advantages and disadvantages, with cutting material by laser or plasma. Than we pay our attention to parameters which influences the quality of surface especially to how fast is the movement of water beam and thickness of division material. These two parameters are evaluated and cutted material is also photodocumented.
Description
Citation
HENDRYCH, J. Vliv řezné rychlosti a dalších parametrů na jakost řezné plochy při řezání slitin hliníku vodním paprskem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Chladil, CSc. (místopředseda) Ing. Aleš Polzer, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Jaroš, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Jan Zouhar, Ph.D. (člen) Ing. Petr Navrátil (člen)
Date of acceptance
2016-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: Trvanlivost použitých přípravků Posuvové rychlosti a dosahované parametry při řezání vodním paprskem Obrábění kompozitních materiálů Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO