Návrh a realizace výstupní digitální části band-pass sigma-delta modulátoru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Záměrem předkládané bakalářské práce bylo navrhnout výstupní digitální část modulátoru sigma-delta typu pásmová propust. Byl vytvořen model modulátoru sigma-delta a model výstupní digitální části modulátoru sigma-delta prostřednictvím programu MATLAB SIMULINK. Vytvořený návrh byl popsán jazykem VHDL a implementován do obvodu FPGA. Modulátor sigma-delta typu pásmová propust je součástí BANDPASS MODULATOR čipu navrženého na Ústavu mikroelektroniky VUT v Brně, jenž je určen k měření kapacity tlakových senzorů. Byly zhotoveny desky plošných spojů, na nichž byla funkce výstupní digitální části a BPM čipu testována.
This work deals with questions connected with design of output digital part of sigma-delta conversion unit - band-pass filter type. It was created model of sigma-delta modulator and model of output digital part of conversion unit via MATLAB SIMULINK. Created design was define by VHDL programming language and was implemented to FPGA. Sigma-delta modulator band-pass filter type is part of BANDPASS MODULATOR chip which was designed at Department of microelectronics, University of technology Brno, and witch is designed for measuring of capacity of pressure sensors. There were made PCB for testing of behaviour of output digital part and BPM.
Description
Citation
HORT, M. Návrh a realizace výstupní digitální části band-pass sigma-delta modulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Mikroelektronika a technologie
Comittee
prof. Ing. Lubomír Hudec, DrSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Legát, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Josef Šandera, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Šteffan, Ph.D. (člen) Ing. Martin Frk, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-11
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací a dále vysvětlil jaký přínos má práce pro plánovaný projekt, na kterém se student podílel. Student na pobídky komise vysvětloval formální nedostatky práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO