Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na hodnocení ekonomické výkonnosti společnosti PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. V první části popisuje teoretická východiska práce, která se týkají hodnocení výkonnosti podniku. Druhá část práce se zabývá charakteristikou společnosti, analýzou dodavatelů a odběratelů, a na základě ukazatelů finanční analýzy porovnává společnost s konkurenčními podnikatelskými subjekty. Na závěr nabízí řešení jak vylepšit stávající situaci společnosti.
The bachelor thesis focuses on the economic performance of PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o. company. The first part describes the theoretical background concerning the assessment of business performance. The second part deals with the characteristics of the company, analysis of suppliers and customers, and compares the company with competing businesses on the basis of indicators of financial analysis. In conclusion, solutions for improving the current situation of the company are offered.
Description
Citation
JUŘENOVÁ, V. Hodnocení ekonomické výkonnosti podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Markéta Marcolová Klímková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jana Hornungová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky oponenta: zodpovězeny Ing. Luňáček: Projekt studentů- z jaké části finanční analýzy vychází? zodpovězeno Ing. Klímková: Jak chcete přilákat potencionální žáky? zodpovězeno Ing. Hornungová: V čem jsou si podobné společnosti se kterými jste danou společnost porovnávala? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO