Výroba součásti z plechu na sdruženém nástroji

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia oboru strojírenská technologie (B3S-K Strojírenství) předkládá návrh technologie výroby součásti z plechu 11 373.1 na sdruženém nástroji. Na základě literární studie problematiky stříhání, ohýbání a protahování bylo navrženo několik variant postupu výroby zadané součásti tak, aby byla vyrobena zcela v jednom nástroji. Navržený nástroj je upnut do výstředníkového lisu PE 100 D firmy ERFURT s nominální silou 1 000 kN. Funkční části jsou vyrobeny z nástrojové oceli 19 436 tepelně zpracované dle výkresové dokumentace. Střižnice jsou vyrobeny jako dělené z důvodu snadné opravitelnosti a vyměnitelnosti.
Projects developed within the bachelor's degree in engineering technology (B3S-K Engineering) technology by design sheet metal parts 11 373.1 on a combined tool. Based on the literature studies about cutting, bending and stretching has been proposed several variants of the production of specified parts to be produced entirely in a single tool. The proposed tool is clamped in the eccentric press PE 100 D firm ERFURT with a nominal force of 1000 kN. The functional parts are made of tool steel, 19 436 heat-processed according to drawings. Punches are made as a split because of interchangeability and easy repairability.
Description
Citation
VRÁNA, P. Výroba součásti z plechu na sdruženém nástroji [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (předseda) prof. Ing. Stanislav Rusz, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Karel Novotný, CSc. (člen) doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) prof. Ing. Stanislav Věchet, CSc. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2011-06-22
Defence
Student odprezentoval svou bakalářskou práci. Odpověděl na otázky oponenta. Student odpovídal na následující otázky: 1. Vysvětlit pojem "sevření" uvedený v práci ? 2. Co je to nástřihovný plán?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO