Jazyky a kódování webových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření webové aplikace, která demonstruje možné použití různých kódování znaků pro různé abecedy a jazyky. V návrhu popisuji asi nejsložitější část práce. S postupem v řešení jsem do značné míry musel i měnit samotný návrh. Dále se tu zabývám rozborem technologií, které jsem k realizaci využil. V části tohoto dokumentu nazvané Implementace se pokusím vysvětlit realizaci jednotlivých částí této práce, jakož i sloučení do celku. Aplikace umožňuje ovládání v 10 jazycích.
The point of this bachelor´s thesis is creation of web application, which shows using different char sets for various alphabets and languages. In proposal I describe the hardest part of this work. During implementation I had to largely modify proposal. Next I am concerned with analyzing technologies, which I used for realization. I am trying to explain realization parts of the work in part of this document I called Implementation. Application offer controlling in 10 languages.
Description
Citation
CHARVÁT, J. Jazyky a kódování webových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
2008-02-15
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO