Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve Francii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním zdanění příjmů fyzických osob v České republice a ve Francii. V práci jsou popsány daňové systémy jednotlivých zemí a podrobně se zabývá daní z příjmů fyzických osob. Na základě těchto poznatků, je následně na jednom objektu z České republiky a jednom objektu z Francie, tato daň vypočítána a porovnána.
The aim of this bachelor´s thesis is the comparison of income taxation in the Czech Republic and France. Tax systems of both countries are described in detail, particularly with respect to the taxation of personal income. The practical part presents the calculation and mutual comparison of the income tax of a company from the Czech Republic and a company from France.
Description
Citation
POKORNÁ, K. Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a ve Francii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Dana Martinovičová, Ph.D. (předseda) Mgr. Jiří Pospíšil (místopředseda) Ing. Martina Pivodová (člen) JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2015-06-25
Defence
otázky vedoucího - odpovězeno otázky oponenta - odpovězeno Mgr. Pospíšil - Upřesnění 10% rozpočtu uvedeného v prezentaci.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO