Rodinný dům Rb-3

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Projekt řeší návrh rodinného domu s malou provozovnou. Součástí projektu je dispoziční řešení a konstrukční návrh domu. Dům je třípodlažní s obytným podkrovím a jednom podzemním podlaží. Je řešený jako samostatně stojící. V prvním nadzemním podlaží se nachází provozovna se zázemím a hlavní vstup do domu. Zbytek domu je určený pro rodinné bydlení. Součástí této části je technická místnost, sklepy a garáž v suterénu. Obytné místnosti s domovním vybavením je pak ve vrchní části domu. Do domu vedou dva samostatné vstupy s bezbariérovým přístupem do provozovny a vjezd do garáže v suterénu. Dům je navržen jako zděná stavba z cihelných zdiva Porotherm v modulovém rozměru 250 (125) mm s keramickými vložkovými stropy miako. Zastřešení tvoří sedlová polokřížová střecha. Dům se nachází na vlastním pozemku o velikosti 1200 m2 se zastavěnou plochou 120 m2. Pozemek je mírně svažitý.
The project is design a house with a small establishment. The project includes the layout and the design of the house. The house has three floors with an attic and one basement floor. It is designed as a stand-alone. The first floor of the establishment of the background and the main entrance to the house. The rest of the house is designed for family living. This part is a utility room, basement and garage in the basement. Living room with household equipment is then in the upper part of the house. The house is run by two separate entrances with wheelchair access to the premises and the entrance to the garage in the basement. The house is designed as a brick building of brick masonry Porotherm in modular size 250 (125) mm with ceramic ceilings MIAKO a cylinder. Roofed by a gabled roof. The house is located on a private plot of 1200 m2 with built up area of 120 m2. The land is gently sloping.
Description
Citation
RŮŽIČKA, J. Rodinný dům Rb-3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2014-06-16
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO