Implementace CellMatrix v FPGA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Hardware s možností rekonfigurace představuje moderní trend ve vývoji nových obvodů. Stále rostoucí požadavky na takovou architekturu vyústily ve snahy vytvořit obvod, který dokáže rekonfiguraci provádět paralelně a lokálně. Jednou z takových technologií je architektura Cell Matrix, založená na principech celulárních automatů. Tato práce si klade za úkol seznámit čtenáře s architekturou Cell Matrix a ukázat její výhody, funkce a možnosti implementací v programovatelném poli FPGA na vývojovém kitu FITkit.
Reconfigurable hardware architecture represents a modern trend in development of the new curcuits. Rising demands on such architecture lead in efforts to create curcuit, that is able to reconfigure itself in parallel and locally. One of such technologies is the Cell Matrix which is based on principles of cellular automata. The purpose of this thesis is to inform the reader about Cell Matrix architecture and to show its advantages, functions and potentialities by implementation in FPGA on FITkit development kit.
Description
Citation
MARTINÁK, J. Implementace CellMatrix v FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO