Aplikace pro geolokační databáze

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Témou tejto práce je testovanie a analýza geolokačných databáz s následným porovnaním medzi komerčnými a nekomerčnými databázami. Súčasťou práce je vytvorenie aplikácie využitej na testovanie geolokačných databáz a následné grafické zobrazenie výsledkov. V prvej časti práce je popísaná geolokácia, metódy získavania geolokačných dát a jednotlivé testované databázy. V druhej kapitole práce je bližšie vysvetlená implementácia aplikácie a použité technológie. Posledná kapitola sa venuje analýze výsledkov testovania a porovnávaniu databáz.
The topic of this thesis is testing and analysis of geolocation databases and comparison between commercial databases and noncommercial ones. Practical part is dedicated to implementation of application which is testing the databases and gathers the output data for analysis. First chapter of the thesis describes geolocation, use of geolocation and methods of getting geolocation data. Second chapter deals with implementation details of application and technologies used for implementation. The last chapter is dedicated to analysis and comparison of tested databases.
Description
Citation
FARKAŠ, F. Aplikace pro geolokační databáze [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Pavol Harár, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
1. Vysvětlete důvod vzniku nepřesností u DB-IP databáze a navrhněte, jak by bylo možné tento problém technicky ošetřit a vyřešit.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO