Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na komparaci nabídky termínovaných vkladů pro fyzické osoby vybraných bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období. Srovnání je provedeno pomocí analýzy nabídky těchto produktů jednotlivých subjektů působících na českém finančním trhu a následné komparaci těchto produktů dle úrokových sazeb, sankce za předčasný výběr a výše minimálního základního vkladu a to prostřednictvím bodovací metody a metody rankingu.
Thesis focuses on a comparison of time deposits for individuals in selected banks and credit unions for short term investments. The comparison is done by analyzing offers of these products of selected financial institutions in Czech financial market and comparison of these products based on interest rates, penalties for early withdrawal and minimal primary deposit, using scoring method and ranking method.
Description
Citation
TRUTNOVÁ, Z. Komparace vybraných produktů bank a družstevních záložen za účelem investování v krátkém období [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (předseda) JUDr. Ilona Rašovská (místopředseda) doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. (člen) Ing. Marie Jakubcová, Ph.D. (člen) Ing. Vilma Svojanovská (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO