Zhodnocení hospodaření městské části Brno-střed

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá hospodařením městské části Brno-střed. První část je zaměřena teoretickým fungování samosprávy, popis městské části, financováním od státu do rozpočtu obce. Druhá část je analytická a vyhodnocuje hospodaření za poslední tři roky období od roku 2012 do roku 2014. Třetí část přináší návrhy na zlepšení hospodaření a správu městské části Brno – střed s výhledem na následující rozpočtová období.
This thesis deals with an economy of city district Brno-střed. First part is theoretical, dedicated to functioning of self-government, description of this city district and financing state from budget of community. The second part is analytical and evaluates economy of last three years; period from 2012 to 2014. Third part describes suggestions for improvement of economy of city district Brno-střed with aspect to the next budgeting period.
Description
Citation
VALENTA, T. Zhodnocení hospodaření městské části Brno-střed [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Beneš, CSc. (místopředseda) Ing. Pavel Breinek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen) Ing. František Milichovský, Ph.D., MBA, DiS. (člen)
Date of acceptance
2016-06-21
Defence
Otázky vedoucího: - zodpovězeny Otázky oponenta: - zodpovězeny Další otázky: doc. Zinecker: Jaké metody jste použil pro zhodnocení, v jaké finanční kondici se nachází městská část, případně bytový fond? Mohl jste použít i jinou metodu pro hodnocení finanční kondice v čase? - zodpovězeno doc. Beneš: Komu je určena cílová skupina pro nabídku bytů v rámci Brna - střed? - zodpovězeno Ing. Milichovský: Má městská část plán, jak postupovat v případě neplnění podmínek ze strany nájemníků? V jaké lokalitě je největší nabídka bytů? Je tam šance na zvýšení atraktivity těchto bytů? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO