Impulzní proudový zdroj pro zábleskovou xenonovou výbojku

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh speciálního impulzního proudového zdroje, který slouží pro napájení xenonové výbojky s funkcí krátkodobého výkonové přebuzení. Impulzní zdroj bude součástí modernizovaného nanosekundového laserového zábleskového spektrometru. Navržený impulzní zdroj má umožnit přebuzení xenonové výbojky až stonásobným proudem. Zdroj umožňuje nastavení impulzního proudu od 50 do 500 A s dobou trvání 0,5 až 10 ms. Zdroj má zabudovány ochrany proti přetížení a kontrolní funkce, včetně indikace konce života výbojky v důsledku opotřebení.
This bachelor thesis focuses on the design of a special impulse current source, which is used to power a xenon lamp with a short-term power-up function. The pulse source will be part of a modernized nanosecond laser flash spectrometer. The proposed pulse source is designed to allow the Xenon lamp to be over-flashed to up to 100 times. The power supply allows a pulse current setting within interval 50 to 500 A and with a duration of 0.5 to 10 ms. The power supply has built-in overload protection and control functions, including lamp end-of-life indication.
Description
Citation
NAKLÁDAL, M. Impulzní proudový zdroj pro zábleskovou xenonovou výbojku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) prof. Ing. Milan Sigmund, CSc. (místopředseda) prof. Ing. Pavel Fiala, Ph.D. (člen) doc. Ing. Martin Štumpf, Ph.D. (člen) doc. Ing. Tomáš Götthans, Ph.D. (člen) prof. Ing. Dušan Kocur, CSc. (člen) Ing. Stanislav Vítek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy při řešení své bakalářské práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů zkušební komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO