Zpravodajská analýza konkurenta

but.committeedoc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceprof. Rejnuš: Které metody jste využila při návrhu řešení? V jakém odvětví firma podniká? Definujte podnikové odvětví? zodpovězeno Ing. Breinek: Využila jste více metod popsaných v rámci teoretické části také v praktické? Co znamenala defenzivní a ofenzivní strategie? zodpovězenocs
but.jazykčeština (Czech)
but.programEkonomika a managementcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorBartes, Františekcs
dc.contributor.authorZalabová, Annemariecs
dc.contributor.refereeRompotl, Jaroslavcs
dc.date.accessioned2019-04-03T21:45:23Z
dc.date.available2019-04-03T21:45:23Z
dc.date.created2017cs
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využití metod Competitive Intelligence na případu konkrétní firmy. Práce si klade za cíl vylepšit stávající proces získávání informací o konkurenci a jejich využití při strategickém rozhodování vedení společnosti pomocí metod CI. V úvodní části práce je analyzována současná situace společnosti XYZ a definování problému k následnému řešení. Další část se věnuje obecným teoretickým předpokladům a představení různých metod a přístupů k řešení. Posléze následuje aplikační část práce, ve které je aplikována vybraná metoda Competitive Intelligence pro potřeby dané firmy. Závěrem je výsledný návrh řešení problematiky zhodnocen a jsou uvedeny přínosy, které tato implementace firmě přinesla.cs
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the use of Competitive Intelligence methods in the case of a particular company. The aim of the thesis is to improve the current process of obtaining information about competition and its use in strategic decision making of the company management using CI methods. The first part of the thesis analyzes the current situation of XYZ Company and defines the problem for the subsequent solution. The next part deals with general theoretical assumptions and introduction of different methods and approaches to solution. Then follows the application part of the work in which it applies the selected Competitive Intelligence method to the needs of the company. In conclusion, the final proposal for the solution of the problem is evaluated and there are presented the benefits that this implementation brought to the company.en
dc.description.markBcs
dc.identifier.citationZALABOVÁ, A. Zpravodajská analýza konkurenta [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other100501cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/67326
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCompetitive Intelligencecs
dc.subjectkonkurenční zpravodajstvícs
dc.subjectzpravodajský cykluscs
dc.subjectinformacecs
dc.subjectanalýza konkurentacs
dc.subjectzpravodajská analýzacs
dc.subjectkonkurencecs
dc.subjectkonkurenční bojcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectmalé firmy.cs
dc.subjectCompetitive Intelligenceen
dc.subjectreporting cycleen
dc.subjectinformationen
dc.subjectcompetition analysisen
dc.subjectintelligence analysisen
dc.subjectcompetitionen
dc.subjectcompetingen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjectsmall firms.en
dc.titleZpravodajská analýza konkurentacs
dc.title.alternativeIntelligence competitor analysisen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2018-06-15-10:38:32cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
sync.item.dbid100501en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 18:14:22en
sync.item.modts2021.11.12 16:52:40en
thesis.disciplinePodnikové finance a obchodcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_100501.html
Size:
5.2 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_100501.html
Collections