Zemní plyn jako palivo pro spalovací motory

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Obsahem práce je stručný souhrn a charakteristika alternativních paliv spalovacích motorů. Hlavním cílem je podrobné rozebrání aplikace zemního plynu z hlediska provozního, ekonomického a ekologického.
The content of this Bachelor thesis is a short overview and characteristic of alternative fuels for combustion engines. The main object is detailed analyse of natural gas application in terms of operating, economy and ecology.
Description
Citation
HROMÁDKA, A. Zemní plyn jako palivo pro spalovací motory [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc. (místopředseda) Ing. Ondřej Blaťák, Ph.D. (člen) Ing. David Kollhammer, Ph.D. (člen) prof. Ing. František Bauer, CSc. (člen)
Date of acceptance
2012-06-12
Defence
V průběhu obhajoby student seznámil komisi s obsahem a závěry své práce. V návaznosti na to zodpověděl otázky oponenta a následující otázky členů zkušební komise: 1. Jaké je cenové porovnání celkových nákladů u alternativních paliv? 2. Proč se vodík uvádí někdy jako možný akumulátor energie? 3. Jaké exhalace vznikají při spalování vodíku v motoru? 4. Který alternativní pohon je možno považoat za bezemisní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO