Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-II

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Úkolem práce bylo osvojení a popsání správného postupu při vytváření základních součástí v systému SolidWorks. Tyto základní poznatky užít pro vytvoření knihovny standardních dílů používaných v procesním inženýrství, konkrétně při konstrukčním řešení potrubních větví. Jako úkol bylo zadáno vytvoření modelů kruhové potrubní rozbočky (tzv. T-trubka), kruhové příruby a dále bylo požadováno ověření možnosti další úpravy respektive modifikace na jiné standardní díly podobného tvaru. Dále byl vytvořen manuál popisující prostředí programu a úkony potřebné pro vytvoření dané části potrubní větve.
The aim of this work was adoption and description of correct technigues of creation basic mechanical components under CAD system SolidWorks. This gained know ledge was then used for creation of library of standard parts used in process engineering with focus on design of pipeline systems. Conceretaly, the assembly of flouged circular Y-branch for duct system was solved. The possibility for its further modification of dimension as well as transformation into parts of similar shape was analysed. Finally, user manual describing the user interface and necessary design procedures was prepared.
Description
Citation
MAREK, T. Efektivní použití 3D Cad systémů v procesním inženýrství-II [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2008.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) Ing. Dušan Vincour, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Hájek, Ph.D. (člen) Ing. Radek Dvořák, Ph.D. (člen) Ing. Vít Kermes, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2008-06-09
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO