Simulace komunikace SCADA protokolů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce je zaměřena na vytvoření plně funkčního generátoru komunikace protokolu IEC 60870-5-104. Teoretická část práce detailně vysvětluje základní principy, vlastnosti a možnosti komunikačních standardů DNP3, IEC 60870 a IEC 61850. Další část je zaměřena na rozbor komunikace a implementace této komunikace v elektroměru PQ monitor MEg44PAN. Poslední část se pak zabývá konfigurací zařízení Raspberry Pi 3 a emulací komunikace protokolu IEC 60870-5-104. Všechny programy byly napsány a testovány pomocí vývojového prostředí Clion.
This work is focused on creation of fully functional communication generator of IEC 60870-5-104 protocol. The theoretical part explains in detail the basic principles, properties and possibilities of communication standards DNP3, IEC 60870 and IEC 61850. The next part is focused on the analysis of communication and implementation of this communication in the PQ MEg44PAN device. The last part deals with the configuration of Raspberry Pi 3 devices and the communication emulation of the IEC 60870-5-104 protocol. All programs were written and tested using the Clion development environment.
Description
Citation
BOHAČÍK, A. Simulace komunikace SCADA protokolů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Marek Sikora (člen) Ing. Petr Blažek (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen) Ing. Ivo Strašil (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil bakalářskou práci a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Jaký je rozdíl mezi periodickým výčtem a spontánním zasílám zpráv v reálném nasazení? Jaké jsou časové periody vyčítaní? Je možnost nasadit priority pro spontánní zasílaní?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO