Směrování v datových sítích

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problémem směrování v datových sítích. Teoretická část popisuje obecné možnosti spojení mezi dvěma uzly. Dále jsou popsány principy přepínání v rámci jedné sítě a směrování mezi sítěmi. Další část práce se zaměřuje na metody směrování z hlediska statického či dynamického zápisu do směrovací tabulky. V praktické části byla navržena a realizována struktura a topologie laboratorní úlohy pro předmět Architektura sítí.
This bachelor thesis deals with the problem of routing in data networks. The theoretical part defines general options of connections between two nodes. Furthermore, the principles of switching within a single network and routing between the networks are described. Another part of thesis focuses on the routing methods in terms of static or dynamic enrolment into the routing table. In the practical part have been designed and realized a structure and topology of laboratory exercise for subject Architecture of networks.
Description
Citation
STODŮLKA, T. Směrování v datových sítích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Teleinformatika
Comittee
prof. Ing. Dan Komosný, Ph.D. (předseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Lukáš Malina, Ph.D. (člen) Ing. Pavol Harár, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Vajsar, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Fiala (člen)
Date of acceptance
2017-06-19
Defence
1. Vysvětlete, kde se provádí defragmentace paketů.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO