Návrh zakládacího zařízení pro experimentální CNC stroj

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením zakladacieho mechanizmu pre malý experimentálny CNC zariadenie a zautomatizovanie zakladacieho cyklu. Práca obsahuje popis manipulačných zariadení, druh výrobnej technológie na spracovanie zakladača, návrh vhodného riešenia a technicko-ekonomické vyhodnotenie. Súčasťou práce je výkresová dokumentácia zakladacieho mechanizmu a ďalších komponentov, ktoré sú súčasťou mechanizmu.
This thesis deals with the construction of the stowing device for small experimental CNC machine and automation of the stowing cycle. The work describes the handling equipment, type of production technology for processing the binder, design appropriate solutions and techno-economic evaluation. Part of the work is drawings stowing mechanism and other components that are part of the mechanism.
Description
Citation
MIŠÚN, M. Návrh zakládacího zařízení pro experimentální CNC stroj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Miroslav Píška, CSc. (předseda) doc. Ing. Anton Humár, CSc. (místopředseda) Ing. Roman Kubík, Ph.D. (člen) Ing. Jan Strejček, Ph.D., MBA (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Klakurková, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2015-06-16
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. O jaký CNC stroj se jedná a k čemu slouží? 2. Jak byl volen materiál vyrobené funkční součásti? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO