Návrh systému řízení výroby kalových čerpadel

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na výrobní systém ve vybrané společnosti vyrábějící kalová čerpadla. Návrh vychází z analýzy procesů probíhajících procesů ve společnosti. Vypracovaný návrh by měl vést k řešení identifikovaných problémů v analýze.
The bachelor thesis focuses on the production system in a selected company producing mud pumps. The proposal is based on the analysis of ongoing processes in the company. The developed proposal should lead to the solution of the identified problems in the analysis.
Description
Citation
CHVÁTAL, Š. Návrh systému řízení výroby kalových čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (místopředseda) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-17
Defence
Otázky vedoucího práce - nejsou Otázky oponenta - odpovězeno prof. Koráb: Co bude soustruh vyrábět? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO