Posouzení webové aplikace firmy a návrh změn

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Táto diplomová práca sa zaoberá posúdením webovej aplikácie a návrhom jej zmien. Sledovaná spoločnosť pôsobí v oblasti vzdelávania a na svojej webovej stránke vytvára priestor na zdieľanie materiálov vytvorených učiteľmi. Táto práca je rozdelená do troch častí. Prvá časť je zameraná na teoretické východiská, z ktorých vychádzajú ďalšie časti tejto diplomovej práce. Druhá časť je zameraná na predstavenie spoločnosti a analýzu problému. Na základe zistení vyplývajúcich z druhej kapitoly, predstavím v záverečnej časti návrhy riešení, ktoré by mali viesť k zlepšeniu stavu webovej aplikácie.
This diploma thesis deals with the evaluation of a web application and proposing changes. The monitored company operates in the field of education and creates a space for teachers to share their materials on its website. This thesis is divided into three parts. The first part focuses on the theoretical background from which the following parts of this thesis are derived. The second part introduces the company and analyzes the problem. Based on the findings from the second chapter, I will present proposals for solutions in the final part, which should lead to an improvement in the state of the web application.
Description
Citation
KOHÚTOVÁ, A. Posouzení webové aplikace firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D. (místopředseda) Ing. Lukáš Novák, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tereza Šustrová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno Ing. Šustrová: V jakých jednotkách jsou zhodnoceny přínosy v tabulce nových uživatelů? Co to znamená přínosy v podobě prvonákupů a v jakých je to jednotkách? - částečně odpovězeno Ing. Neuwirth: Jaké formy propagace byste firmě doporučila? - částečně odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO