Návrh a výroba modelu prototypu brzdového segmentu vysokého kola na 3D FDM tiskárně

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tématem této bakalářské práce je návrh a řešení problematiky výroby brzdného segmentu historického kola v několika variantách technologií Fused Deposition Modeling. První část práce je věnována základnímu principu metody rapid prototyping a technologii FDM, materiálům používaných pro 3D tisk a historii vysokých kol. Druhá část práce se věnuje návrhu 3D modelu v programu Autodesk Inventor Professional 2016, procesu výroby brzdných segmentů a nakonec technicko-ekonomickému zhodnocení.
The theme of this bachelor thesis is design and production of the prototype brake pad for high bicycle with FDM 3D printer. The first part is devoted to the basic principle of Rapid Prototyping and FDM technology, materials used for 3D printing and a history of high bicycles. The second part is dedicated to design a 3D model in Autodesk Inventor Professional 2016, the manufacturing process of brake segments and eventually technological-economic evaluation.
Description
Citation
HLOŽEK, M. Návrh a výroba modelu prototypu brzdového segmentu vysokého kola na 3D FDM tiskárně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Anton Humár, CSc. (předseda) doc. Ing. Ĺubomír Javorek, CSc. (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Vítězslav Svoboda, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-17
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise. V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Více rozveďte ekonomické porovnání metod FDM 3D tisku a lití. Z jaké oceli byl vyroben původní dílec. Jak jste stanovil cenu výroby součásti. Uvažoval jste u zvoleného materiálu koeficient tření? Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO