PCR thermocycler

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Metóda PCR umožňujúca množenie úseku molekuly DNA závisí na teplotnom cykle ohrevu a ochladzovania zaobstaraného pomocou termocykléru. Možnosti a parametre komerčne dostupných termocyklérov sú rôzne, daná práca predstavuje konkrétny návrh a zostrojenie podporného hardwaru pre tri mikrokyvety s možnosťou ohrevu a ochladzovania vzoriek v rozsahu 5 °C až 100 °C s riadiacim firmwarom umožňujúcim externé riadenie pracovného cyklu. Následne posudzuje dosiahnuté parametry jeho pracovného cyklu, uvažuje o ďalších možnostiach a vývoji firmwaru a rozšírení prístroju o optické meranie.
PCR enables to amplify copies of a segment of DNA and is dependent on thermal cycle, heating and cooling, provided by thermocycler. Options and parameters of commercially available thermocyclers are various. This thesis brings in design of hardware for three PCR tubes with ability to heat or cool down the samples in the range from 5°C to 100°C and firmware which allows external device control. It asseses aquired parameters of thermal cycle and discusses possible further development of firmware and extension for optical measurement.
Description
Citation
HIDEGOVÁ, S. PCR thermocycler [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Biomedicínská technika a bioinformatika
Comittee
doc. Ing. Radim Kolář, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Martin Augustynek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Denisa Maděránková, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Sekora (člen) MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO