Chladící systém Formule Student

but.committeeprof. Ing. Josef Štětina, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. (místopředseda) Ing. David Svída, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Řehák, Ph.D. (člen) Ing. Michal Janoušek, Ph.D. (člen)cs
but.defenceŠtudent oboznámil komisiu s výsledkami záverečnej práce. Následne odpovedal na otázky oponenta. Otázky oponenta: 1) V kapitole 4 Měření parametrů Dragon E1 není z textu zřejmé, zda ve výsledných grafech uvádíte průběhy pouze měřených veličin, nebo vypočtených veličin, případně jejich kombinace. Taktéž neuvádíte, na základě čeho jste zvolil proložení hodnot Vámi zvolenými funkcemi. Prosím vysvětlete. Hodnotenie: Zodpovedané 2) Práce obsahuje velké množství experimentů, výpočtů a simulací. Prováděl jste všechny dílčí kroky práce sám, nebo se některé kroky prováděly v týmu v rámci sekce chlazení ve formuli student? Hodnotenie: Zodpovedané Ďalšie otázky položené komisiou: 1) Ako ste riešil odľahlé hodnoty signálu v prípade vyhladzovania kĺzajúcim priemerom? Hodnotenie: Zodpovedané 2) Používa sa u elektromobilov iné chladivo ako u áut so spaľovacím motorom? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedané 3) Prečo u sériových áut nie je možné používať v chladiacej sústave čistú vodu? Hodnotenie: Zodpovedané 4) Ako ste postupoval pri návrhu chladiaceho systému? Hodnotenie: Zodpovedané 5) Uskutočňuje sa nejaké externé dochladzovanie pred štartom a po ukončení preteku? Hodnotenie: Zodpovedané 6) Je destilovaná voda menej korozívne agresívna ako obyčajná? Hodnotenie: Čiastočne zodpovedanécs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStrojírenstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorŠebela, Kamilcs
dc.contributor.authorKrmíček, Antoníncs
dc.contributor.refereeBöhm, Michaelcs
dc.date.accessioned2022-06-15T06:54:42Z
dc.date.available2022-06-15T06:54:42Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá chladicím systémem Formule Student na elektrický pohon. Práce je rozdělena do tří částí. První část popisuje důvody a požadavky na chlazení, jaké jsou limity komponentů a způsoby jejich chlazení. Další část je věnována analýze chlazení monopostu Dragon e1, kterou jsou získány vstupy do návrhové části. Návrhová část obsahuje výpočty ztrát měniče a elektromotorů. Jsou navrženy parametry výměníků a sestaven chladicí okruh. Požadavkem je nepřekročení provozních teplot v průběhu závodních jízd monopostu. Získáním přesnějších vstupů do výpočtů je dosaženo optimálních parametrů navrhovaných komponentů.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with cooling system of Formula Student vehicle with electric drive. The Thesis is divided into three main parts. The first part describes reasons and requirements for cooling, the limits of components and methods of their cooling. The next part is focused on analysis of cooling of single-seater Dragon e1, which obtains the inputs to the design part. Design part contains calculations of losses in inverter and electric motors. The parameters of exchangers and assembly of the cooling circuit are determined. The request is that the operating temperatures are not exceeded during the races. By obtaining more accurate inputs to the calculations, the optimal parameters of the proposed components are achieved.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKRMÍČEK, A. Chladící systém Formule Student [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.cs
dc.identifier.other137052cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/205326
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectFormule Studentcs
dc.subjectChladicí systémcs
dc.subjectChlazení měničecs
dc.subjectChlazení elektromotorucs
dc.subjectVýměník voda/vzduchcs
dc.subjectFormula Studenten
dc.subjectCooling systemen
dc.subjectInverter coolingen
dc.subjectElectric motor coolingen
dc.subjectWater/air exchangeren
dc.titleChladící systém Formule Studentcs
dc.title.alternativeFormula Student cooling systemen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-14cs
dcterms.modified2022-06-14-11:07:08cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
sync.item.dbid137052en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.15 08:54:42en
sync.item.modts2022.06.15 08:20:09en
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
4.71 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_137052.html
Size:
10.06 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_137052.html
Collections