Integrace nástrojů pro skenování zranitelností

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na oblast penetračního testování, v níž má nabídnout komplexní nástroj pro automatizované skenování zranitelností vybranými nástroji. Popsány jsou základní techniky penetračních testů, webové zranitelnosti OWASP Top 10, příklady útoků na zranitelnosti a obrana proti nim. Důležitým bodem je seznam užitečných nástrojů při manuálních a poloautomatizovaných penetračních testech. Hlavním cílem je návrh architektury a implementace nástroje Vixen, který integruje vybrané nástroje pro penetrační testování.
The bachelor thesis is focused on the field of penetration testing, in which it offers a comprehensive tool for automated scanning of vulnerabilities with selected tools. There are described the basic techniques of penetration tests, web vulnerabilities by OWASP Top 10, examples of vulnerability attacks and defense against them. An important point is the list of useful tools in manual and semi-automated penetration tests. The main goal is to design architecture and implementation of Vixen, which integrates selected tools for penetration testing.
Description
Citation
ŠTANGLER, J. Integrace nástrojů pro skenování zranitelností [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační bezpečnost
Comittee
doc. Ing. Karel Burda, CSc. (předseda) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Vlastimil Člupek, Ph.D. (člen) Ing. Jakub Frolka (člen) JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Umožňuje vaše aplikace výběr pouze určitého penetračního testu? - student vysvětlil otázku
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO