Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato práce je zaměřena na problematiku obrábění těţkoobrobitelných slitin. V teoretické části práce jsou charakterizovány jednotlivé skupiny těchto slitin a je analyzována jejich obrobitelnost. V praktické části byla čelně frézována titanová slitina Ti6Al4V, přičemţ bylo vyhodnoceno celkové zatíţení nástroje a statistická analýza měrné řezné síly.
This thesis was specialized on the issues machine difficult-to-machine alloys. In theoretical part of thesis was characterized groups of these alloys and analysis of their machinability. A face milling of the titanium alloy Ti6Al4V has been experimentally tested and statistically assessed. A total force loading and specific cutting force analyses have been done.
Description
Citation
KOUŘIL, P. Obrábění titanových a těžkoobrobitelných slitin frézováním [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
prof. Ing. Bohumil Bumbálek, CSc. (předseda) doc. Ing. Václav Peňáz, CSc. (místopředseda) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Ing. Karel Neužil (člen) Ing. Milan Janský (člen)
Date of acceptance
2012-06-15
Defence
Jak závisí měrná řezná síla kc na jmenovitém průřezu třísky AD. Metodický postup stanovení obrobitelnosti těžkoobrobitelných slitin. Co způsobovalo skoky ve vynesených hodnotách v grafu v práci. Lze na základě práce specifikovat, jaké řezné materiály jsou vhodné právě pro obrábění titanových slitin? Student dotazy zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO