Návrhy rozvoje systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce je zaměřena na systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti. Celá práce je rozdělena do tří kapitol, a to na teoretickou, analytickou a návrhovou. Teoretická část vymezuje základní pojmy a teoretická východiska vztahující se kdanému tématu. Analytická část popisuje současnou situaci vybrané společnosti voblasti odměňování a motivace zaměstnanců, na základě získaných dat a provedeného výzkumu. Vnávaznosti na analytickou část jsou vkapitole návrhu zmíněna doporučení pro zlepšení situace společnosti ve sledované oblasti.
The thesis focuses on the system of remuneration and motivation of employees in the selected company. The whole thesis is divided into three chapters, namely theoretical, analytical and design. The theoretical part defines the basic concepts and theoretical background related to the topic. The analytical part describes the current situation of the selected company in the field of employee remuneration and motivation, based on the data obtained and the research conducted. Following the analytical part, recommendations for improving the company's situation in the studied area are mentioned in the proposal chapter.
Description
Citation
LECKÉŠIOVÁ, A. Návrhy rozvoje systému odměňování a motivace zaměstnanců ve vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Lenka Širáňová, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (místopředseda)
Date of acceptance
2023-06-08
Defence
Otázka oponenta práce - O kolik procent by vámi navrhované změny změnily náklady a výsledek hospodaření? - Odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO