Návrh stratosferické sondy a simulátor letu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stratosférické sondy, jako prostředku na měření vlastností vyšších vrstev atmosféry. V simulacích je ukázán vliv různých parametrů na výsledný profil letu. Na základě reálných letů meteorologických sond je ověřen model atmosféry, který je využit k odhadnutí bodu přistání vlastní sondy. Práce dává důraz na návrh klíčových komponent sondy, jako jsou komunikační zařízení, bateriové zdroje a senzory. V závěru práce jsou zobrazeny a vyhodnoceny data z reálného letu námi vyhotovené sondy.
This bachelor thesis deals with the design of the stratospheric probe as a device for measuring the parameters of higher layers of the atmosphere. The influence of different parameters on the resulting flight profile is shown in the simulations. On the base of real meteorological probes flights the model of atmosphere is verified and is used to estimate the landing point of our probe. The work emphasizes the design of key probe components such as communication devices, battery sources and sensors. At the end of the thesis, the data from the real flight of our probe are displayed and evaluated.
Description
Citation
LINDTNER, D. Návrh stratosferické sondy a simulátor letu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
doc. Ing. Miloš Železný, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Luděk Žalud, Ph.D. (místopředseda) Ing. Zdeněk Havránek, Ph.D. (člen) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Jakub Dokoupil, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-11
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. Reagoval na všechny dotazy komise i na připomínky oponenta.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO