Trendy v bezpečnostních systémech robotizovaných pracovišť

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti robotizovaných pracovišť. Cílem bylo seznámit se s platnou legislativou a určitými normami, které jsou potřebné pro vhodnou konstrukci a zacházení se stroji. Dále formou rešerše shrnout bezpečnostní systémy v dnešní době používané a zaobírat se bezpečnostními trendy, které by v budoucnu mohly nahradit tyto systémy.
The bachelor thesis is focused on the issue of safety of robotized workplaces. The aim was to get acquainted with current legislation and certain standards that are needed for the appropriate construction and handling of machines. Furthermore, it summarizes security systems used today in form of a research and deals with security trends that could replace these systems in the future.
Description
Citation
ZAGORSKÁ, K. Trendy v bezpečnostních systémech robotizovaných pracovišť [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Vladislav Singule, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Jiří Marek, Ph.D., DBA (místopředseda) doc. Ing., Dipl.-Ing Michal Holub, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Tůma, Ph.D. (člen) Ing. František Bradáč, Ph.D. (člen) Ing. Jan Vetiška, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-12
Defence
Studentka seznámila komisi se svojí prací: Trendy v bezpečnostních systémech robotizovaných pracovišť, dále zodpověděla na otázku oponenta. Komise je znepokojena popisem nouzového vypínače. Navazuje otázka na nuceného vypínače. Komise uvádí nutnost přímého mechanického spokojení Je možné uvažovat pracoviště za bezpečné pouze při použití CE certifikace robotů? Studentka odpovídá ke spokojenosti komise Co znamená PL u bezpečnostní normy Studentka lehce váhá v odpovědi Jak jsou zajištěna z hlediska bezpečnosti u roletových vrat Studentka navrhuje optickou závoru.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO