Investice do fondů kolektivního investování

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na výběr a zhodnocení fondů kolektivního investování pro potřeby investice volných peněžních prostředků podniku. Teoretická část je věnována investičním pojmům a legislativní a teoretické základně investičních fondů se zaměřením na fondy kolektivního investování a popis metod použitých v praktické části. Praktická část se věnuje výběru, analýze a komparaci fondů dozorovaných Českou národní bankou. Návrhová část obsahuje investiční doporučení konkrétního fondu splňujícího investiční požadavky podniku.
Bachelor thesis is focused on selection and evaluation of collective investment funds for the purpose of company’s disposable money investment. Theoretical part describes investment concepts and czech legislation relating to investment funds and collective investment funds. Theoretical part also describes methods used in practical part. Practical part is focused on funds selection (only funds under Czech national bank supervision), their analysis and comparation. Proposal part contains proposal of an investment recommendation in form of a specific fund that meets company’s criteria.
Description
Citation
GAJDŮŠEK, M. Investice do fondů kolektivního investování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-14
Defence
Otázka vedoucího: Uvažoval jste s možným vznikem globální krize? odpovězeno Otázky oponenta: Které ze tří výsledných navrhovaných strategií by autor zvolil a proč? odpovězeno Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. Zohlednil jste robustnost jednotlivých druhů portfolií ve svém návrhu? odpovězeno Co byste doporučil majitelům společnosti, který typ fondu dle rizikovosti? odpovězeno Doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. Čím byl podložen u Vámi použité bodovací metody systém přidělení bodů? odpovězeno Ing. Jan Pěta, Ph.D. Za jak dlouhou dobu se vrátí vstupní poplatek? odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO