Nosné soustavy (rámy, stojany atd.) v konstrukci moderních obráběcích strojů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce je rešeršního charakteru a je zaměřena na popis současného stavu a konstrukce nosných soustav a rámů moderních obráběcích strojů. Práce se zabývá především konstrukcí obráběcích center. Dále pak analyzuje nepříznivé vlivy vznikající při obrábění, kterým musí rám stroje odolávat, aby si zachoval dostatečnou přesnost. V bakalářské práci jsou také uvedeny některé základní zásady konstrukce nosných soustav. Součástí práce je také rešerše popisující nejčastější konstrukční uspořádání při tvorbě obráběcích strojů, stejně jako autorovy postřehy k případnému rozvoji řešené problematiky.
This bachelor’s thesis has a character of recherche, and it is focused on a description of an actual state and construction of supporting systems and frames of machine tools. This thesis deals with the construction of machine centers. It also analysis adverse effects arising from the machining, that the machine frame must withstand to maintain sufficient precision. In the thesis, there are also some basic principles for the construction of support systems. The thesis also includes a recherche describing the most common design arrangements in the creation of machine tools, as well as the author’s observations on the possible development of the problem.
Description
Citation
HORÁK, J. Nosné soustavy (rámy, stojany atd.) v konstrukci moderních obráběcích strojů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Róbert Jankových, CSc. (předseda) doc. Ing. Radek Knoflíček, Dr. (místopředseda) Ing. Jan Pavlík, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Tůma, Ph.D. (člen) Ing. Vendula Sámelová, Ph.D. (člen) Ing. Radim Blecha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-11
Defence
Prezentace: - Obsah - Cíle práce - Popis současného stavu - Popis současného stavu - konstrukce rámu "O" "C" - Systémový rozbor - Rešerše známích řešení - frézky, pásová pila - Závěr Student seznámil členy komise s výsledky své práce a odpověděl na všechny otázky oponenta. Otázky členů komise:: - Kde se nejvíce projevuje tepelná roztažnost a kde nám působý na stroji problémi? Student odpověděl na otázku člena komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO