Návrh marketingové komunikace

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na tvorbu návrhu marketingové komunikace pro středně velkou obchodní společnost. V první části práce jsou popsány teoretická východiska a charakterizovány základní pojmy s poznatky z oblasti marketingu. V druhé části je vystižena povaha obchodní společnosti PRECON s.r.o. a její současný marketingový stav. Poslední část je zaměřena na sestavení návrhu marketingové komunikace pro společnost.
This bachelor thesis is focused on creation of the marketing communication proposal for medium-sized trading company. The first part of thesis describes theoretical background and characteristics of basic concepts and knowledges of marketing. The second part characterizes trading company PRECON s.r.o. and its current marketing status. The last part focuses on creation of a proposal of marketing communication proposal for this company.
Description
Citation
SLAVÍČKOVÁ, M. Návrh marketingové komunikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D. (předseda) doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (místopředseda) doc. Ing. Radek Doskočil, Ph.D., MSc (člen) Ing. Michal Karas, Ph.D. (člen) Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
Otázky vedoucího: zodpovězeno Otázky oponenta: zodpovězeno Otázka doc. Scholleová: Jaké jsou Vaše další návrhy na podporu prodeje? - zodpovězeno Otázka doc. Putnová: Můžete blíže specifikovat návrh rozvoje vývojového oddělení? - zodpovězeno Otázka doc. Doskočil: Můžete blíže specifikovat, jak návrhová část reflektuje vaše zjištění v analytické části práce? - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO