Harmonizace přímých daní v Evropské unii

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou harmonizace přímých a nepřímých daní v rámci Evropské unie a to především historickým vývojem, současným stavem a možným dalším vývojem harmonizace v oblasti daní přímých. Hlavním tématem práce je pak Návrh směrnice o společném konsolidovaném základu daně z příjmů právnických osob (CCCTB).
This thesis deals with the harmonization of direct and indirect taxes in the European Union and especially its historical development, current state and possible further development of the harmonization of direct taxes. The main theme of the work is the proposal for a directive on a common consolidated tax base of corporate income tax (CCCTB).
Description
Citation
ŽENATOVÁ, E. Harmonizace přímých daní v Evropské unii [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. (předseda) Ing. František Bednář (místopředseda) Ing. Libor Benátský (člen) Mgr. Helena Musilová (člen) Ing. Kristína Sághy Estélyi, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO